BACH’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=RgZnCiFBQ4s&t=203s Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 8x17.5mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

HY HOUSE

https://youtu.be/VLy62K8uaD0?si=D8eCLpEuPhlu_Dv9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

AD HOUSE

https://youtu.be/t8QD5Tac7Xw?si=cCog3f0oQxfmHJc9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

HOA’S VILLA

https://youtu.be/K4T5XFE__PQ Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 15×20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương...

KEN’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=eAU-jf7yt2U&ab_channel=TRANTRUNGARCHITECTS Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 4×50mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

TRAN TRUNG Architects là một công ty thiết kế tổng thể về kiến trúc, nội thất và cảnh quan được thành lập vào năm 2019 . Quan điểm thiết kế: Chúng tôi luôn không ngừng thúc đẩy quá trình sáng tạo trong thiết kế để tạo nên những cấu trúc nhà có thể giải quyết các vấn đề của xã hội, môi trường. Nhằm đưa con người, công trình kiến trúc tiếp cận với tự nhiên gần gũi và cởi mở hơn. Hầu hết các công trình của TRAN TRUNG Architects luôn chú trọng đến việc đưa ra các giải pháp kiến trúc linh hoạt và bền vững với các đặc điểm khí hậu của địa phương theo vùng miền, đồng thời khai thác tối đa các yếu tố có sẵn trong tự nhiên như ánh sáng, gió và cây xanh …để công trình vận hành tiết kiệm chi phí, thông thoáng và tự chữa lành cho đô thị. Đặc biệt chúng tôi luôn tôn trọng sự liên tục của các mối quan hệ tương tác đa chiều giữa con người, công trình kiến trúc , tự nhiên và xã hội . Dự án tiêu biểu: Nhà AD House (2020), Nhà HY House (2023) , Bach’s House (2023), …... Giải thưởng tiêu biểu: Best Residential Design Vmark Viet Nam Design Awards 2022 Top 10 House Awards 2022 Short list Ashui Awards 2022

THE TEAM

KTS.TRẦN TRUNG

Founder & CEO

KTS.NGUYỄN ĐĂNG BỔN

Architect

KTS.TRƯƠNG NGỌC TOẢN

Architect

KTS.NGÔ QUỐC VŨ

Architect

Must Read

Discover

KEN’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=eAU-jf7yt2U&ab_channel=TRANTRUNGARCHITECTS Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 4×50mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

TN VILLA

https://youtu.be/cFGLJ511_0A?si=ecMO0bRyoLTlozdO Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 10x25mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

BACH’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=RgZnCiFBQ4s&t=203s Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 8x17.5mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

BN VILLA

Thông tin dự án: Diện tích đất: 1000m2Team thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Nguyễn Trần...

TROPICAL VILLA

Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 20x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

GIANG’S HOUSE

Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 4.5×17.5mTeam thiết kế: Trương Ngọc Toản, Trần...

Subscribe to my newsletter!

Make this choice and from now on, you will forever be a part of every single adventure I take!

Let's Stay in Touch