HOA’S VILLA

Thông tin dự án:

Diện tích xây dựng: 15×20m
Team thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương Ngọc Toản
Năm hoàn thành : 2023-2024
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐞̣̂𝐦

Là nơi kết nối con người trực tiếp với tự nhiên ( cây xanh, ánh sáng, gió trời, cảnh quan bên ngoài…vv).

Là khoảng thở rất quan trọng cho những cấu trúc nhà phố có diện tích chật hẹp hoặc các không gian các phòng ở tầng lầu.

Là nơi chủ nhân ngôi nhà được thư giản, xả stress cho những bộn bề công việc hằng ngày.

Previous articleKEN’S HOUSE
Next articlelei oi cà phê

Related Stories

Discover

HK’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=Kjjj9x_4fqc Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5.5X19MTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương...

BACH’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=RgZnCiFBQ4s&t=203s Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 8x17.5mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

HY HOUSE

https://youtu.be/VLy62K8uaD0?si=D8eCLpEuPhlu_Dv9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

AD HOUSE

https://youtu.be/t8QD5Tac7Xw?si=cCog3f0oQxfmHJc9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

lei oi cà phê

https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5×20mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trường...

KEN’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=eAU-jf7yt2U&ab_channel=TRANTRUNGARCHITECTS Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 4×50mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

Popular Categories