HK’S HOUSE

Thông tin dự án:

Diện tích xây dựng: 5.5X19M
Team thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương Ngọc Toản, Trần Nhân
Năm hoàn thành : 2024
Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Làm mới cấu trúc một ngôi nhà trong đô thị với cách tiếp cận tập trung khai thác tối đa khoảng trống và không gian cởi mở. Thúc đẩy sự đối thoại giữa con người và tự nhiên bên ngoài ngôi nhà.

Previous articleBACH’S HOUSE

Related Stories

Discover

BACH’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=RgZnCiFBQ4s&t=203s Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 8x17.5mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

HY HOUSE

https://youtu.be/VLy62K8uaD0?si=D8eCLpEuPhlu_Dv9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

AD HOUSE

https://youtu.be/t8QD5Tac7Xw?si=cCog3f0oQxfmHJc9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

lei oi cà phê

https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5×20mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trường...

HOA’S VILLA

https://youtu.be/K4T5XFE__PQ Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 15×20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương...

KEN’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=eAU-jf7yt2U&ab_channel=TRANTRUNGARCHITECTS Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 4×50mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

Popular Categories