NẮNG CÀ PHÊ

Thông tin dự án:

Diện tích xây dựng: 10×20m
Team thiết kế: Nguyễn Viết An, Ngô Quốc Vũ
Năm hoàn thành : 2022
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam

Next articleGIANG’S HOUSE

Related Stories

Discover

HK’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=Kjjj9x_4fqc Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5.5X19MTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương...

BACH’S HOUSE

https://www.youtube.com/watch?v=RgZnCiFBQ4s&t=203s Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 8x17.5mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trương...

HY HOUSE

https://youtu.be/VLy62K8uaD0?si=D8eCLpEuPhlu_Dv9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

AD HOUSE

https://youtu.be/t8QD5Tac7Xw?si=cCog3f0oQxfmHJc9 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5x20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Viết...

lei oi cà phê

https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 https://www.youtube.com/watch?v=ZI-8fARVSq0 Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 5×20mTeam thiết kế: Nguyễn Đăng Bổn, Trường...

HOA’S VILLA

https://youtu.be/K4T5XFE__PQ Thông tin dự án: Diện tích xây dựng: 15×20mTeam thiết kế: Ngô Quốc Vũ, Trương...

Popular Categories